MIZS logo

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih, visokošolskega izobraževanja, znanosti, informacijske družbe ter športa.

www.mizs.gov.si / gp.mizs@gov.si

 


 

SZS logo

Sokolska zveza Slovenije je (poleg Športne unije Slovenije in Fitnes zveze Slovenije) osrednja nacionalna organizacija, ki pokriva področje rekreativnega športa za vse in promovira zdrav način življenja. Zveza vključuje od 700.000 do 800.000 ljudi, rekreativnih športnikov, od najmlajših do najstarejših.

V Sokolsko zvezo Slovenije je organiziranih okrog 100 športnih društev in 30 ostalih strokovnih ter poslovnih partnerjev. Zveza ima med 500 in 600 licenciranih vaditeljev in strokovnih trenerjev, približno 30.000 ljudi je vključenih v redne športne programe in približno 20.000 v ostale rekreativne programe.

www.sokolska-zveza.si / szs@sokolska-zveza.si

 


 

FS logo

Poslanstvo in vizija

Zagotavljanje stalnih virov financiranja športa
Fundacija si bo prizadevala za vzpostavitev stalnega vira financiranja s strani koncesij iger na srečo. Zato bo stalno analizirala razmere na trgu iger na srečo in skušala aktivno ter pasivno posegati vanj. S svojim delovanjem bo skušala ohraniti oziroma povečevati sredstva, tako da bo uporabnikom predstavljala dolgoročno zanesljiv vir financiranja.

Namenska poraba javnih sredstev v športu
Fundacija si bo prizadevala za čim bolj namensko porabo njenih sredstev. S svojim načinom delovanja bo skušala vzpostaviti boljše gospodarjenje s sredstvi, ki se namenjajo športu.

Usklajevanje različnih interesov na področju športa
Raznolikost sestave fundacije omogoča demokratično izmenjavo mnenj in stališč predstavnikov različnih interesnih področij v športu. Tako fundacija predstavlja pomemben prostor razumevanja in zbliževanja ter posledično vodi v kakovostnejšo obliko organiziranja športa v Sloveniji.

Razpoznavnost znotraj športnega prostora in zunaj njega
Fundacija želi s svojim delovanjem doseči, da jo javnost pozna kot nepridobitno organizacijo, ki se zavzema za pridobitev čim večjih sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa ter založništvo v športu.

www.fundacijazasport.org / info@fundacijazasport.org

 


 

 

mlinčekMlinčki – butiki kruha in slaščic so prodajalne in kavarne s pekovskimi izdelki in slaščicami, ki jih z navdušenjem sedanjosti in s spoštovanjem razkošja preteklosti ustvarjajo najboljši peki in slaščičarji iz Mlinotesta.Vendar niso samo trgovine s pekovskimi in slaščičarskimi izdelki, ampak gre za tip 'kavarne', kjer si potrošnik vzame čas zase in za njegovo razvajanje.Mlinček je varuh lokalne krušne tradicije. Mlinček je prostor čim bolj avtentičnega doživetja te tradicije. Za vsako področje se upoštevajo konkretne lokalne tradicije mlinarstva, pekarstva, izdelave in prodaje kruha.

www.mlinotest.siinfo@mlinotest.si

 


 

 

danaPoslanstvo družbe Dana je s paleto svojih izdelkov vzpodbujati boljše življenje – Živeti boljše življenje. Izdelujemo izdelke, ki kakovostno in cenovno zadovoljujejo vse segmente kupcev. Uspehe dosegamo z uravnoteženim razvojem lastnih blagovnih znamk, temelj našega poslovanja pa so okolju prijazni izdelki in navdušeni kupci.

www.dana.si / dana@mlinotest.si

 


 

 

asSmo zavarovalniška skupina z osrednjim trgom v Sloveniji. Svojim strankam, posameznikom in podjetjem omogočamo zavarovalno zaščito tudi prek meja. Vabimo vas k ogledu celotne Predstavitve zavarovalnice AS.

Na novi korporativni spletni strani zavarovalnice www.as-skupina.si, so vam dostopni vsi pomembni podatki o Adriaticu Slovenici, letna poročila in aktualni finančni podatki, strokovni prispevki, sporočila za medije in družbeno odgovorne aktivnosti.

www.as-skupina.siinfo@as.si